Khách hàng là những người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng. Họ không cần phải biết marketing là cái gì cả. NÓ! Đơn thuần chỉ là một định nghĩa.

Dưới góc độ đó thì các nhà chiến lược của ngân hàng sẽ xây dựng sản phẩm như thế nào để có thể đáp ứng được nhu cầu của các thượng đế.

Vấn đề vô cùng đơn giản này lại trở nên phức tạp bởi vì các dịch vụ đa dạng của ngân hàng và cùng với điều đó là đủ các loại khách hàng khác nhau cùng chung một nhu cầu nhưng khác nhau về cảm xúc khi sử dụng trải nghiệm dịch vụ.

Chiến lược quảng cáo rộng rãi đem đến sự nhận diện thương hiệu tốt hơn cho các khách hàng tiềm năng nhưng lại là một chiến lược tồi so với các khách hàng hiện tại. Để xem xét điều này thì bạn có thể được minh chứng bằng một câu chuyện như sau.

Nếu một khách hàng hiện tại đã sử dụng dịch vụ của ngân hàng rất lâu năm. Anh ta sẽ nói cho bạn biết cơ bản về dịch vụ của ngân hàng đó.

Nhưng nếu bạn chỉ nhìn một tấm biển quảng cáo trên máy bay, trên internet, những giải thưởng, truyền thông... bạn chỉ cần biết thế thôi. Nhưng khi bạn có nhu cầu về tài chính thì chính anh bạn kia sẽ nói cho bạn biết bạn sẽ phải cần đến ngân hàng nào.

Rõ ràng, marketing không đơn thuần là bạn điều tra về khách hàng và đưa ra một sản phẩm tối ưu cho khách hàng dựa trên dự liệu được tìm thấy. Bạn sẽ cần phải đưa ra được giải pháp của bạn trên sản phẩm mà bạn sẵn có và hướng cho khách hàng hiểu rằng đó là giải pháp tối ưu hóa cho nhu cầu tài chính của họ.
airplanemode_active