Màu sắc rất quan trọng trong thiết kế. Chính vì vậy bạn cần phải có nguồn để sử dụng. Do đó, dưới đây là hai nguồn lực mà bạn có thể sử dụng để thiết kế màu sắc cho những sản phẩm của bạn. Đó là những bộ mã màu đơn giản nhưng rất có giá trị trong việc thiết kế.

1. open-color


Đây là những màu sắc được xếp theo độ đậm nhạt khác nhau. Nếu bạn chọn một bộ màu bạn có thể làm nền hay màu chữ.

Tuy nhiên, để đa dạng hơn thì bạn có thể sử dụng nguồn lực thứ hai như là đa dạng hơn cho thiết kế của bạn.

2. http://www.colorschemer.com/


Với nguồn lực này thì bạn có thể chọn một bộ màu sắc cho thiết kế của bạn.

Nó được đánh giá theo mức độ ưa thích hay phổ biến khác nhau. Nhờ đó bạn cũng có thể chọn lựa dễ dàng hơn cho sản phẩm có màu sắc phù hợp.airplanemode_active