1. Fibonacci

Ở điểm cao nhất của cặp tỉ giá là tại điểm 118, thấp nhất là 100, di chuyển trong khoảng đó từ tháng 7/2016 đến nay.

Ở thời điểm hiện tại, đang dừng ở mức 50% tại điểm 109. Có 2 chiều hướng mà cặp tỉ giá này di chuyển đó là tăng trở lại mức 61.8% kiểm định lại ngưỡng 111 hoặc rớt xuống ngưỡng hỗ trợ 106.89 tại mức 38.2%.

2. Ichimoku

Đang ở trạng thái hỗ trợ trong đám mây xanh.

3. MACD

Xu hướng đi xuống đang trở lên rất rõ ràng. Tuy nhiên, thị trường là điều không bao giờ có thể đoán trước được.

4. Stochastics

Tạm thời đang trong trạng thái quá bán.

5. Tổng kết

Không bao giờ có thể xác định được chắc chắn bước đi của giá. Đầu tiên, bạn cần phải nghiên cứu kỹ càng hơn những dữ liệu lịch sử của các sự kiện trước khi đưa ra quyết định xem xét biều đồ kỹ thuật trên đây.
airplanemode_active