Khi mà bạn chuyển tiền trên BIDV Smartbanking thì bạn cũng có lúc cần quan tâm xem biểu phí như thế nào. Dưới đây là bảng phí của BIDV Smartbanking.
# Dịch vụ Mức phí
1 Phí thường niên Miễn phí
2 Chuyển khoản giữa các tài khoản của khách hàng Miễn phí
3 Chuyển khoản cho người hưởng tại BIDV
3.1 Dưới 10.000đ Miễn phí
3.2 Dưới 30.000.000đ 1.000đ/Giao dịch
3.3 Trên 30.000.000đ 0,01% Số tiền chuyển, tối đa 9.000đ/Giao dịch
4 Chuyển khoản cho người hưởng tại ngân hàng khác BIDV
4.1 Dưới 10.000.000đ 7.000đ/Giao dịch
4.2 Trên 10.000.000đ 0,02% Số tiền chuyển, tối thiểu 10.000đ/Giao dịch, tối đa 50.000đ/Giao dịch

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active