Nếu bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ Smart Banking thì bạn có thể sẽ cần quan tâm xem một ngày mình có thể chuyển được bao nhiêu tiền. Từ tháng 10 năm 2019 thì BIDV đã nâng hạn mức giao dịch trên Smartbanking lên khá cao trong đó phí tối đa không thay đổi nên bạn có thể chuyển đươc nhiều hơn với nhu cầu giao dịch lớn và thuận tiện. Để giao dịch với hạn mức cao thì bạn phải đăng ký gói hạn mức cao còn nếu không có nhu cầu bạn có thể đăng ký gói tiêu chuẩn hoặc SMS OTP là được.

Gói cơ bản

# Loại giao dịch Số tiền tối đa/giao dịch Số tiền tốiđa/ ngày
1 Chuyển khoản chính chủ tài khoản 5.000.000.000 5.000.000.000
2 Chuyển khoản khác chủ tài khoản (đến STK/Số thẻ); đến số điện thoại 50.000.000 100.000.000
3 Chuyển tiền trong nước, CT 247 50.000.000 100.000.000

Gói tiêu chuẩn

# Loại giao dịch Số tiền tối đa/giao dịch Số tiền tốiđa/ ngày
1 Chuyển khoản chính chủ tài khoản 5.000.000.000 5.000.000.000
2 Chuyển khoản khác chủ tài khoản (đến STK/Số thẻ); đến số điện thoại 300.000.000 1.000.000.000
3 Chuyển tiền trong nước, CT 247 300.000.000 1.000.000.000

Gói hạn mức cao

# Loại giao dịch Số tiền tối đa/giao dịch Số tiền tốiđa/ ngày
1 Chuyển khoản chính chủ tài khoản 5.000.000.000 5.000.000.000
2 Chuyển khoản khác chủ tài khoản (đến STK/Số thẻ); đến số điện thoại 300.000.000 3.000.000.000
3 Chuyển tiền trong nước, CT 247 300.000.000 3.000.000.000

Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active