​1. Thời gian ưu đãi:

Thứ 6 hàng tuần từ 03/08/2018 đến 31/10/2018 và các ngày 08/08,15/08, 02/09, 20/10.

2. Loại thẻ áp dụng:

Thẻ quốc tế BIDV; không bao gồm thẻ ghi nợ doanh nghiệp, thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ quốc tế BIDV Manchester United, thẻ BIDV Visa Infinite và thẻ Thu phí viên. Cụ thể các loại thẻ sau:

- Thẻ quốc tế hạng Bạch Kim: Thẻ tín dụng BIDV MasterCard Platinum, Thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum, Thẻ tín dụng BIDV Vietravel Platinum, BIDV Premier (tín dụng và ghi nợ), Thẻ ghi nợ BIDV Mastercard Platinum.

- Thẻ quốc tế hạng khác: Thẻ tín dụng BIDV Precious, Thẻ tín dụng BIDV Smile, Thẻ tín dụng BIDV Flexi, Thẻ tín dụng BIDV Vietravel Standard, Thẻ ghi nợ BIDV Ready, Thẻ ghi nợ BIDV Vietravel Standard, Thẻ ghi nợ BIDV Young +.

3. Đối tượng khuyến mại:

- Chủ thẻ quốc tế được quy định tại mục 4 nêu trên.

4. Nội dung chi tiết:

- BIDV giảm thêm cho chủ thẻ có đơn hàng thanh toán bằng thẻ quốc tế BIDV với tổng giá trị đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên thực hiện vào các ngày thứ 6 mỗi tuần và các ngày 08/08,15/08, 02/09, 20/10 với mức giảm:

* Chủ thẻ quốc tế BIDV hạng bạch kim (Platinum, Premier) nhập mã 20BIDV để được giảm 20% tối đa 400.000 đồng

* Chủ thẻ quốc tế BIDV các hạng còn lại nhập mã 15BIDV để được giảm 15% tối đa 300.000 đồng.

Mỗi chủ thẻ được hưởng ưu đãi 3 lần trong thời gian khuyến mại


Nếu bạn có câu hỏi hay vướng mắc, đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới bài viết nhé.

airplanemode_active