About

Đây là một blog cơ bản về dịch vụ tài chính ngân hàng. Cung cấp một nguồn thông tin hữu ích để bạn có thể sử dụng các dịch vụ tài chính một cách hiệu quả. Tuy nhiên, khi sử dụng nguồn thông tin này để đăng tải ở một trang mạng khác bạn vui lòng thêm nguồn trích dẫn. Đồng thời, khi sử dụng bạn cũng cần phải hiểu rằng: "Tất cả những bài viết sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng là quan điểm của cá nhân."

Thông tin về những mẹo hữu ích khi bạn sử dụng Excel, words hay powerpoint. Nếu bạn có câu hỏi nào cần được giải đáp bạn cũng có thể comment ở bên dưới. Bài viết chỉ để tham khảo, nếu bạn có sự góp ý nào cũng vui lòng comment hoặc gửi thư về địa chỉ

Email: chipnumb@gmail.com


“An investment in knowledge pays the best interest.” – Benjamin Franklin
"Practice makes perfect"

What we do:


Learning English and Preparing for Toeic exam.

Self-study Microsoft Excel, Word, PowerPoint, VBA and Automation task on window.

Discussing about bank services.
airplanemode_active